Slovesnemu vnosu zvitka Tore v sinagogo 3. novembra 2021 je prisostvovala delegacija Konference evropskih rabinov z rabini iz Nemčije, Velike Britanije, Francije, Avstrije, Španije, Švice, s Švedske in Poljske. Slovesnost v Sinagogi Ljubljana je potekala v navzočnosti glavnega rabina Poljske, Michaela Josepha Schudricha, skupaj z glavnim rabinom za Slovenijo, Arielom Haddadom, rabinom za deželo Štajersko, Schlomom Hofmeistrom, ter predsednikom graške judovske skupnosti in Sinagoge Ljubljana, Eliejem Rosnom. Sinagoga Ljubljana je edina judovska ustanova judovske skupnosti na ozemlju Republike Slovenije, priznana s strani Konference evropskih rabinov.