Kontaktni podatki

Združenja judovskih skupnosti Gradca in Ljubljane
David Herzog Platz 1
A-8020 Gradec, Avstria

Telefon: +43 (316) 712 468 12
Telefon: +386 (0) 40 248 087
Mail: office@juedischergemeindebund.at
Mail: office@zdruzenjejudovskihskupnosti.si

Predsednik Sinagoge Ljubljana:  KR MMag. Elie ROSEN
Rabinat: glavni rabin Ariel Haddad
Sekretariat: Hr. Sašo Kralj